قوانین

معمولافروشگاه ما انواع طرح ها رو موجود دارد ولی به هر حال اگر طرحی از طرف مشتری انتخاب شود نهایتا ۷۲ ساعت طول میکشد که سفارش آماده شود و بعد از آن ارسال میشود
بعد از ارسال بار و تحویل آن به شرکت های حمل و نقل مرسوله نسبت به ارزش آن بیمه میشود و اگر اتفاقی برای مرسوله افتاد ذینفع آن گیرنده میباشد.
هزینه های ارسال کالا ها به عهده گیرنده میباشد.توجه داشته باشید  برای چراغ اسپرت حتما باید از هدلایت استفاده کنید

هزینه های سفارش های کنسل شده بعد از 24 ساعت به حساب شما باز میگردد.