چراغ و خطر خودرو

شرط جدید برای خرید خودرو از بورس

/post-4

بر اساس بخشنامه جدید بورس کالا، قرار است تا از روز یکشنبه 11 دی 1401 شرایط جدیدی برای خرید خودرو اجرایی شود.